Schválenie žiadosti o dotáciu

 

Úrad vlády Slovenskej republiky poslal obci Lednické Rovne ponuku na poskytnutie grantu pre projekt CLT01028, ktorý bol Správcom programu Kultúra schválený dňa 14.12.2020. Od tohoto obdomia môže obec Lednické Rovne čerpať prostriedky na obnovu parku.

Obec ešte čaká podpis projektovej zmluvy.

 

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".