Krásny a veľkolepý aj dnes

Parky a záhrady boli neoddeliteľnou súčasťou panských sídiel. Šľachta na ich vybudovanie venovala veľké finančné prostriedky. Historický park v Lednických Rovniach s rozlohou 18,5 ha sa rozprestiera na pravej strane Váhu, má prírodne - krajinársky ráz  a dopĺňajú ho zvyšky romantických stavebných prvkov, ktoré dobre vidieť i dodnes. Park založil koncom 18. storočia majiteľ Lednického panstva gróf Johann Gobert Aspremont-Linden. V súčasnosti je vstupná časť areálu s budovami kaštieľa a nádvorím vo vlastníctve akciovej spoločnosti RONA, ostatná časť parku o výmere 16,5 ha je vo vlastníctve obce Lednické Rovne.

 

 

História parku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý park aj s jednotlivými objektmi je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku Slovenska

 
Dôvodom sú historické pamiatky, ktoré v parku môžete vidieť, ale aj rozmanitá fauna a flóra.
 
 
 

 

 

 

 

Mapa parku

 

  Šesťramenná lipa
  Fauna a flóra
  Gotická brána
  Náhrobok grófa Aspremonta
  Chrám bohyne Minervy
  Kaštieľ
  Mauzóleum Jozefa Schreibera
  Starý kostol

 

 

 

 

 

 

 

Šesťramenná lipa

 

 

 

 

Fauna a flóra

 

 

 

 

Gotická brána

 

 

 

 

Náhrobok grófa Aspremonta

 

 

 

 

Chrám bohyne Minervy

 

 

 

 

Kaštieľ

 

 

 

 

Mauzóleum Jozefa Schreibera

 

 

 

 

Starý kostol

 

 

 

Viac o pamiatkach 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".