Šesťramenná lipa

 

 

 

Vedeli ste?

Skvostom parku je tristoročná šesťramenná lipa, ktorá je zaradená do zoznamu chránených stromov, konkrétne 111 chránených líp na Slovensku. Lipa sa v našej kultúre zaraďuje k symbolom slovanstva a k neoficiálnym symbolom našej krajiny. Je vysoká 30 m a obvod kmeňa má až 670 cm. Lipy patrili k obľúbeným stromom manželky Juraja Rákocziho I., Zuzany Lórantffy, ktorá dala v roku 1640 vedľa jednej takej lipy postaviť kostol. Neskôr jej pravnuk František II. Rákoczi nechal v tých miestach vysadiť rovno 100 líp, podobne, ako to urobil pri kaštieli v Zborove.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".