Podanie žiadosti o dotáciu

 

Starosta obce Lednické Rovne podal žiadosť na Úrad vlády SR pre projekt pod názvom "Obnova a revitalizácie historického parku v Lednických Rovniach". Uchádza sa o Granty EHP a Nórska v hodnote približne 950.000 €. Rekonštrukcia by sa mala začať v prípade, že projekt bude úspešný, v roku 2020 a ukončená v roku 2023. 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".