História parku Lednické Rovne

 

 

 

Založenie parku

Parky a záhrady boli neoddeliteľnou súčasťou panských sídiel. Šľachta na ich vybudovanie venovala veľké finančné prostriedky. Historický park v Lednických Rovniach s rozlohou 18,5 ha sa rozprestiera na pravej strane Váhu, má prírodne - krajinársky ráz  a dopĺňajú ho zvyšky romantických stavebných prvkov, ktoré dobre vidieť i dodnes. Park založil koncom 18. storočia majiteľ Lednického panstva gróf Johann Gobert Aspremont-Linden. Vlastníkom pozemku sa stal po smrti svojho otca, vnuka Júlie Rákocziovej, sestry Františka Rákocziho II. Gróf Aspremont bol veľkým milovníkom prírody. Jeho osobný lekár rakúskeho pôvodu Anton Rochel bol vynikajúcim botanikom  a záhradníkom a mal veľký podiel na výstavbe a architektúre parku. U grófa Aspremonta pôsobil v rokoch 1800 - 1811 a 1816 - 1820. Spoluzakladateľom a tvorcom parku bol Aspremontov záhradník Wenzel Wágner. Park postupne dostal anglickú parkovú úpravu, v ktorej bola správne využitá morfológia terénu.

 

 

 

 

 

 

 

Ďalší vlastníci

Nachádza sa tu ruina kostola z roku 1640, ktorý dala postaviť Zuzana Lórantffy. Neďaleko je empírový náhrobok grófa Aspremonta z roku 1819. Na najvyššom mieste parku stojí chrám bohyne Minervy. V zadnej časti parku je gotická brána s rotundovitou vežičkou. Po smrti posledného Aspremonta v roku 1819 zdedila park i panstvo jeho dcéra Mária, ktorá sa vydala za grófa Erdödyho. Ďalšou vlastníčkou sa stala ich dcéra Františka, vydatá za baróna Skrbenského. Majetok zdedil ich syn Filip Skrbenský, ale v roku 1890 ho predal továrnikovi Jozefovi Schreiberovi. V tomto období boli kaštieľ a park vo veľmi zanedbanom stave.

 

 

 

 

Skláreň a súčasnosť

Jozef Schreiber dal opraviť kaštieľ, zveľadiť park, celé rovnianske panstvo a v roku 1892 postavil v Rovniach skláreň. Na najkrajšom mieste parku je umiestnená neorenesančná stavba – mauzóleum, ktoré je jeho posledným miestom odpočinku. V súčasnosti je vstupná časť areálu s budovami kaštieľa a nádvorím vo vlastníctve akciovej spoločnosti RONA, ostatná časť parku o výmere 16,5 ha je vo vlastníctve obce Lednické Rovne.

 

 

 

 

 

 

Celý park aj s jednotlivými objektmi je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku Slovenska

 

 

Pamiatky v parku

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".