Aktivity projektu

 

Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok (Aktivita č.1)

Obnova sklárskeho múzea a galérie (Aktivita č.2)

Realizácia medzinárodného sklárskeho sympózia RONA 2022 (Aktivita č.3)

Realizácia kultúrnych akcií (Aktivita č.4)

Realizácia komunikačných aktivít (Aktivita č.5)

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".