Výrub drevín

 

Dňa 17.12.2021 - bolo spoločnosti Luan s.r.o odovzdené stavenisko aby zrealizovali prvú etapu výrubu drevín v historickom parku. Počas doby realizácie bolo odstránených  165 kusov drevín.   Dňa 25.02.2022 bolo dielo dokončené a odovzdané obci Lednické Rovne