STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

Na základe úspešného verejného obstarávania stavebných prác sa začala samotná obnova historického parku