Stavebné a rekonštrukčné práce

 

Na základe úspešného verejného obstarávania stavebných prác sa začala samotná obnova historického parku. Ako prvé bolo potrebné zamerať v teréne budúce chodníky. Následne sa začalo s výkopmy pre rozvody kamerového systému, osvetlenia a elektrifikácie parku. Následne, po uložení všetkých káblov sa začali realizovať aj chodníky. Realizovalo sa viacero druhov chodníkov: