Gotická brána

 

 

 

Vedeli ste?

Gotická brána s rotundovou strážnicou a s dvomi strieľňami bola súčasťou oplotenia tvoreného kamenným múrom, ktoré zrejme tvorilo komplex rytierskeho hradu. Vyznačuje sa lomeným oblúkom, príznačným pre obdobie jej vzniku, ktorý sa datuje  do polovice 19. storočia. Podľa historicky dochovanej literatúry brány v parku niesli 2 nápisy. Jeden latinský, ktorý znie MORIBVS ANTIQVIS RES STAT ROMANA VIRISQUE (Moc Ríma spočíva v cnostiach minulých hrdinov), a druhý francúzsky IL NE VAUT PAS LE PEINDE DE VIVRE, SI L'ON N'A PAS BON AMI (Neoplatí sa žiť, keď človek nemá dobrého priateľa.). Bohužiaľ, tieto nápisy sa nezachovali a ich umiestnenie a hodnovernosť nemožno overiť.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".