Chrám bohyne Minervy

 

 

 

Vedeli ste?

Chrám bohyne Pallas Atény alebo Minervy, ktorá v antike zosobňovala múdrosť a silu, vytváral roky romantické zákutie v tieni stromov. Pred ním bola čistinka s kamennými lavičkami, ktoré priam zvádzali na oddych. Toto idylické zátišie tvorilo súčasť parku až do 2. svetovej vojny. Stavba chrámu siaha do obdobia rokov 1800 - 1810 a má podobu antického chrámu otvoreného z troch strán. Štyri dórske stĺpy držia nízku sedlovú striešku. Zadná stena chrámu s nikou vytvárala miesto pre sochu bohyne Minervy (miestni ju nazývali Barbora) až do roku 1918, keď ju obyvatelia obce zhodili a rozbili v eufórii z pádu monarchie po 1. svetovej vojne. V roku 2008 došlo k obnove chrámu umelecko-remeselným spôsobom, no nika na umiestnenie sochy bohyne zostala prázdna.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".