Verejné obstarávanie na služby externého manažmentu

 

 

 

Vyhlásená výzva na linku tu:

https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/verejne-obstaravanie/zakazky-poskytovanie-sluzieb-externeho-projektoveho-ria-31.html

VO na služby externého manažmentu - SÚŤAŽ ÚSPEŠNE UKONČENÁ

 

Link na podpísanú zmluvu s víťazným uchádzačom: 

https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-ef-11-2021-11934.html

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".