Náhrobok grófa Aspermonta

 

 

 

Vedeli ste?

Náhrobok grófa Jána Goberta Aspremont-Lindena II. (* 22. 9. 1757 - † 16. 9. 1819) dala po smrti svojho otca postaviť smútiaca dcéra grófka Mária Erdödy. Súsošie na náhrobku znázorňovalo ženu (grófovu dcéru) opierajúcu sa o urnu s vencom a malé dieťa (anjel) držiace rodový erb. Podľa spisovateľa Móra Jókaia sa v hrobke nachádzalo iba srdce grófa Aspremonta, pričom jeho telo bolo uložené pri Čiernom mori. Gróf Ján Gobert II. Aspremont-Linden založil  na Rovniach koncom 18. storočia anglický prírodne - krajinársky park s celkovou rozlohou 18,5 ha. Na pomoc si prizval záhradníka Wenzela Wágnera a známeho botanika a prírodovedca Antona Rochela. Prírodnú scenériu s domácimi a cudzokrajnými drevinami a rastlinami veľmi vkusne doplnili chodníčkami, lavičkami, jazierkami, mostíkmi, drobnými stavbami, sochami, oranžériou a skleníkom.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".