Pamiatky a zaujímavosti v parku

 

 

 

Mapa parku

 

  Šesťramenná lipa
  Fauna a flóra
  Gotická brána
  Náhrobok grófa Aspremonta
  Chrám bohyne Minervy
  Kaštieľ
  Mauzóleum Jozefa Schreibera
  Starý kostol

 

 

 

 

 

 

 

 

6-ramenná lipa

Skvostom parku je tristoročná šesťramenná lipa, ktorá je zaradená do zoznamu chránených stromov, konkrétne 111 chránených líp na Slovensku. Je vysoká 30 m a obvod kmeňa má až 670 cm.

 

 

Viac o lipe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna a flóra

Kvôli obnove parku  do podoby, akú mal v minulých storočiach, bol v roku 1997 vykonaný inventarizačný výskum flóry a fauny. Na základe výskumu sa zistilo, že v parku sa nachádza 97 druhov stavovcov a 38 druhov listnatých a ihličnatých drevín.

 

 

Viac o faune a flóre

 

 

 

 

 

 

Gotická brána

Gotická brána s rotundovou strážnicou a s dvomi strieľňami bola súčasťou oplotenia tvoreného kamenným múrom, ktoré zrejme tvorilo komplex rytierskeho hradu. Vyznačuje sa lomeným oblúkom, príznačným pre obdobie jej vzniku, ktorý sa datuje  do polovice 19. storočia.

 

 

Viac o bráne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhrobok grófa Aspermonta

Náhrobok grófa Jána Goberta Aspremont-Lindena II. (* 22. 9. 1757 - † 16. 9. 1819) dala po smrti svojho otca postaviť smútiaca dcéra grófka Mária Erdödy. Súsošie na náhrobku znázorňovalo ženu (grófovu dcéru) opierajúcu sa o urnu s vencom a malé dieťa (anjel) držiace rodový erb.

 

 

Viac o náhrobku

 

 

 

 

 

 

Chrám bohyne Minervy

Chrám bohyne Pallas Atény alebo Minervy, ktorá v antike zosobňovala múdrosť a silu, vytváral roky romantické zákutie v tieni stromov. Pred ním bola čistinka s kamennými lavičkami, ktoré priam zvádzali na oddych. Toto idylické zátišie tvorilo súčasť parku až do 2. svetovej vojny.

 

 

Viac o chráme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaštieľ

Je to najstaršia pamiatka v obci a jeho história siaha až do 2. polovice 16. storočia, keď ho pravdepodobne nechal v renesančnom duchu postaviť majiteľ lednického panstva Štefan Telekessy. Neskôr v 18. storočí sa kaštieľ nevyhol barokovým vplyvom a podľa vtedajšej módy sa v jeho útrobách vybudovala kaplnka.

 

 

Viac o kaštieli

 

 

 

 

 

 

Mauzóleum Jozefa Schreibera

Mauzóleum je neorenesančná stavba, ktorá vznikla v rokoch 1902 - 1904 podľa projektu viedenského architekta Alexandra Grafa u kamenárskej firmy Eduarda Hausera. Je posledným miestom odpočinku priemyselníka Jozefa Schreibera (* 8. 3. 1835 Dub nad Moravou - † 17. 11. 1902 Rapotín).

 

 

Viac o mauzóleu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starý kostol

Prvý kostol na Rovniach dala v roku 1640 postaviť feudálna majiteľka lednického panstva Zuzana Lórantffy - manželka Juraja Rákocziho I. Pod hlavnou loďou kostola sa nachádzala kostolná hrobka. V roku 1751 dal Jozef Matyašovský celý kostol prebudovať.

 

 

Viac o kostole

 

 

Ak ste park navštívili, bude vás zaujímať tiež

 

Projekt obnovy parku 

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bol projekt spolufinancovaný v sume 149.968 €. Cieľom projektu je obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park.