Verejné obstarávanie na stavebné práce

 

Vyhlásená výzva na linku tu::

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/523155?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=1&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=obec+lednick%C3%A9&ndodavatel=&nzakazky=

Verejné obstarávanie na stavebné práce - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásená výzva na linku tu:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/552760?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky

Verejné obstarávanie na stavebné práce - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásená výzva na linku tu:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/576509?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=1&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=Lednick%C3%A9+Rovne&ndodavatel=&nzakazky=

VO na stavebné práce - SÚŤAŽ ÚSPEŠNE UKONČENÁ

 

Link na podpísanú zmluvu s víťazným uchádzačom: 

https://www.lednickerovne.sk/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-ef-11-2022-13548.html

 

 

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".