Mauzóleum Jozefa Schreibera

 

 

Vedeli ste?

Mauzóleum je neorenesančná stavba, ktorá vznikla v rokoch 1902 - 1904 podľa projektu viedenského architekta Alexandra Grafa u kamenárskej firmy Eduarda Hausera. Je posledným miestom odpočinku priemyselníka Jozefa Schreibera (* 8. 3. 1835 Dub nad Moravou - † 17. 11. 1902 Rapotín). Továrnik v roku 1890 kúpil od baróna Filipa Skrbenského celé lednické panstvo, ktorého súčasťou boli okrem iného aj poľnohospodárske Rovne. Od roku 1892 tu postupne vybudoval sklárne, byty pre robotníkov, školu, hotel, notársky úrad, ambulanciu lekára a železnicu. Po jeho smrti panstvo zdedili jeho synovia Eduard, Maximilián, Alfréd a Rupert. Eduard Schreiber v roku 1910 v parku natočil prvý hraný film na Slovensku pod názvom Únos.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".