Starý kostol

 

 

 

Vedeli ste?

Prvý kostol na Rovniach dala v roku 1640 postaviť feudálna majiteľka lednického panstva Zuzana Lórantffy - manželka Juraja Rákocziho I. Pod hlavnou loďou kostola sa nachádzala kostolná hrobka. V roku 1751 dal Jozef Matyašovský celý kostol prebudovať. Pri prestavbe bola pôvodná drevená veža zbúraná a postavená nová murovaná. V interiéri kostola bola okrem iného kazateľnica, svätý hrob, organ, krstiteľnica a hlavný oltár, nad ktorým bol umiestnený obraz archanjela Michala. Ten sa v súčasnej dobe spolu s bočnými oltármi nachádza v novom farskom kostole sv. Michala. Povedľa múrov sa nachádza hrob reformátora pána Kauschnitza, barónky Františky Skrbenskej a záhradníka Wenzela Wágnera, ktorý bol spoluzakladateľom parku. Začiatkom 20. storočia sa pre zlý technický stav rozhodlo o stavbe nového kostola. Pri jeho výstavbe bola použitá značná časť kamenného muriva  zo starého kostola.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".