SKLÁRSKE SYMPÓZIUM RONA 2022

5. – 10. septembra 2022 prebehlo v našej obci významné sklárske podujatie SYMPÓZIUM RONA 2022. Sklárske sympózium je dôležitým míľnikom v procese obnovy historického parku v Lednických Rovniach. Počas sympózia sa svojou tvorbou predstavili významní svetoví umelci. Organizátorom tohto stretnutia bola spoločnosť RONA a.s., ako partner projektu.

 

FOTO: všetci zúčastnení umelci sklárskeho sympózia

 

Na tomto podujatí sa zúčastnil ďaľší partner projektu obnovy parku ktorým je dizajnové štúdio S12 Gallery zo sídlom v Nórsku. Tento partner bol na podujatí zastúpený umelkyňou Æsa Björk. Jej úlohou bolo, počas sklárskeho týždňa navrhnúť sklársky monument, ktorý bude v rámci obnovy parku umiestnený v zrekonštruovanej časti parku. Sklené súčasti tohto monumentu boli navrhnuté a vyrobené vo výrobných priestoroch spoločnosti RONA a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh umeleckého diela v parku:

 

Opis diela slovami autorky:

Pamäťová komora berie inšpiráciu z križovatiek dejín v historickom parku. Jej cieľom je poskytnúť príjemné útočisko tulákom a snílkom, pričom v rovnakom čase odráža prirodzené životné prostredie a našu účasť v ňom. Tvar a kresba kupoly sú priamo inšpirované tvarom strechy mauzólea Jozefa Schreibera a v súlade s jeho odkazom je kupola zdobená sklenými polguľami. Tvary kupoly sa odrážajú variáciami farieb a tieňov na podlahe a to v závislosti od času dňa.

 

   Æsa Björk, autor