Kaštieľ

 

 

 

Vedeli ste?

Je to najstaršia pamiatka v obci a jeho história siaha až do 2. polovice 16. storočia, keď ho pravdepodobne nechal v renesančnom duchu postaviť majiteľ lednického panstva Štefan Telekessy. Neskôr v 18. storočí sa kaštieľ nevyhol barokovým vplyvom a podľa vtedajšej módy sa v jeho útrobách vybudovala kaplnka. Na nádvorí a v okolí vznikol pôsobivý anglický park. V kaštieli nájdete aj dotyk klasicizmu, badateľný na bohato zdobených vstupných dverách. K výraznej rekonštrukcii došlo pod taktovkou majiteľa Jozefa Schreibera na prelome 19. - 20. storočia. Menej šťastné obdobie pre kaštieľ nastalo po 2. svetovej vojne, keď bol vydaný napospas vykrádačom. V roku 1945 sa stal majetkom štátu a bola v ňom zriadená škola a neskôr obecný úrad. V súčasnosti je vo vlastníctve spoločnosti RONA a. s., pričom časť kaštieľa slúži ako Slovenské sklárske múzeum, jediné svojho druhu na Slovensku.

 

 

 

 

Späť na všetky pamiatky

 

POĎAKOVANIE

Projekt "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999.789 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149.968 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je "obnova a  zrekonštrukcia  cestnej siete chodníkov, hypodromu (jazdecká lúka), zrealizuje sa výrub drevín, výsadby nových stromov, bude osadený nový mobiliár a budú vytvorené nové odpočívadlá v historickom parku v Lednických Rovniach, zrealizujú sa kultúrne akcie, obnoví sa sklárske múzeum, do parku sa inštalujú umelecké sklárske diela z medzinárodného sklárskeho sympózia, spropaguje sa sklárska výroba a historický park".